Suy niệm về đời sống vui vẻ của người Công Giáo

Thứ ba - 17/01/2017 21:40 943 0

Suy niệm về đời sống vui vẻ của người Công Giáo

Suy niệm về đời sống vui vẻ của người Công Giáo
Suy niệm về đời sống vui vẻ của người Công Giáo - Đạo Công Giáo là Đạo Vui Vẻ. Đạo Công Giáo là Đạo Vui Vẻ. Những tiếng hát vui mừng - Tung hô Chúa! Ngợi khen Chúa! Tạ ơn Chúa! - luôn vang lên nơi cửa miệng người Công Giáo. Đối với người Công Giáo, sự vui vẻ là điều tung hô Chúa, ngợi khen Chúa, là một ơn đặc biệt Chúa ban.

Phụng vụ trong Giáo Hội Công Giáo chứa đầy sự vui vẻ vì Giáo Hội biết Con của Chúa đã giáng trần để đem bình an hạnh phúc cho loài người, đã chết và sống lại để cứu chuộc loài người, biết đời nầy chỉ là đời tạm, biết thiên đàng là nơi hạnh phúc vui vẻ đời đời mà Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài ở đời nầy.

Vì thế, dầu sống trong thế giới điên đảo đến đâu mặc lòng, dầu sống trong những hoàn cảnh khó khăn đen tối đến đâu đi nữa, người Công Giáo vẫn luôn bình tĩnh cầu nguyện, vẫn luôn ca hát vui vẻ trong tình yêu của Chúa và trong niềm hy vọng được Chúa luôn bênh đỡ.

Suy niệm về đời sống vui vẻ của người Công Giáo


Chúa Giêsu, Ông Tổ của Đạo Công Giáo, là nguồn vui. 

Chúa Giêsu là nguồn vui vì Ngài đã nhập thể sau tiếng “Xin Vâng” đầy hạnh phúc và sau câu hát “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” đầy vui vẻ của Đức Mẹ Maria.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì khi vừa giáng sinh, Ngài đã cho thiên thần loan báo chương trình Tin Vui từ trời xuống: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Luca 2,10-14).

Chúa Giêsu là nguồn vui vì khi vừa ra giảng đạo, Ngài vui vẻ đem các môn đệ đến dự tiệc cưới Cana, cho họ uống rượu thơm ngon do Ngài làm sản xuất một cách lạ lùng. 

Chúa Giêsu là nguồn vui vì khi bắt đầu công khai giảng dạy, Ngài đã đưa ra bản Hiến Chương Nước Trời gồm Tám mối Phước Thật, tám nguồn vui lớn.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì Ngài thường vui mừng reo lên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” Mt 11,25).

Chúa Giêsu là nguồn vui vì Ngài luôn dặn đi dặn lại các tông đồ: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,10-11).

Chúa Giêsu là nguồn vui vì tất cả những lời nói việc làm của Ngài được ghi chép trong những cuốn sách gọi là sach Phúc Âm, nghĩa là sách có những lời đem lại hạnh phúc; gọi là sách Tin Mừng, nghĩa là sách đem lại những tin vui mừng.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì khi bị phản đối, bị từ chối, bị đe dọa, Ngài vẫn vui vẻ mạnh mẽ bước đi, dẫu biết rằng mỗi bước mình đi là mỗi bước đưa đến thập giá và tử nạn.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì ngay khi hấp hối trên cây thập giá, Ngài vẫn đem lại nguồn vui thiên đàng cho kẻ tin vào ngài: đó là ông đại úy đang thi hành bản án xử tử Ngài, đó người trộm cướp đang chết bên cạnh Ngai.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì khi tung mồ sống lại sau khi chết, Ngài đem lại bằng an vui vẻ cho những ai thất vọng, và dạy các tông đồ và môn đệ hãy vui vẻ ra đi khắp nơi, loan báo Tin Mừng cho mọi hạng người, không trừ hạng người nào.

Chúa Giêsu là nguồn vui vì giờ đây ở trên trần gian, Ngài đang ngự thật trong phép Thánh Thể là nguồn vui cho tất cả chúng ta, và đang ở trên thiên đàng, Ngài là nguồn vui cho tất cả các thánh nam nữ.

Với Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta được tràn đầy hạnh phúc. 

Chính Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc tuyệt vời cho những ai đón nhận ngài. Chúa Giêsu đến với Đức Mẹ, và Đức Mẹ được hạnh phúc trở thành Mẹ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đến với thánh Gioan Tẩy Giả, và thánh Gioan liền nhảy mừng trong bụng mẹ mình và được sạch tội tổ tông.

Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các mục đồng khi những người nầy tìm đến gặp Ngài, và mục đồng nầy đã được trở nên những người đầu tiên chiêm ngắm Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu tỏ mình ra cho Ba Đạo Sĩ, và cuộc đời vị này đã thay đổi hẳn: các ngài đã trở thành những vị thánh đặc biệt của Giáo Hội.

Chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng đầy vui vẻ, luôn yêu đời, luôn mạnh mẽ ra đi và lôi kéo những ai theo Ngài đi trên con đường sứ mạng, không bao giờ để cho những băn khoăn buồn phiền của cuộc đời làm biến mất niềm vui Tin Mừng của mình.

Cuộc đời chúng ta thật hạnh phúc khi Chúa Giêsu đến với chúng ta, khi chúng ta gặp được Chúa Giêsu, khi có Chúa Giêsu ở với chúng ta. Khi chúng ta thật tình yêu mến Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta biến thành tốt đẹp, vui tươi, cao cả. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu, đó thật là nguồn hạnh phúc nhất của chúng ta trên trần gian nầy. Với Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta thật tràn đầy hạnh phúc.

Với Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta được tràn đầy an ủi. 

Chúa Giêsu phán một lời lạ lùng: “Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Lời lạ lùng nầy của Chúa Giêsu làm chúng ta được an ủi vô biên, vì chúng ta không bao giờ xa Chúa Giêsu, không bao giờ mất Chúa Giêsu là nguồn vui tuyệt vời của chúng ta. Chúa Giêsu hiện nay đang có mặt ở đây, đang có mặt với chúng ta, đang ở giữa chúng ta, đang ở với mọi người chúng ta cho đến tận thế bằng một phép lạ triền miên của sự quyền năng, tốt lành và khôn ngoan vô cùng của Ngài.

Chúa Giêsu hiện diện thật sự giữa chúng ta, hiện diện bằng Lời hằng sống bất tử của ngài: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”(Mt 24,35); hiện diện bằng Thánh Thể tuyệt diệu của Ngài: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35); hiện diện bằng Giáo Hội là Thân Thể của Ngài được tiếp nối một cách mầu nhiệm: “Ai nghe các con là nghe Ta” (Lc 10,16); “Ta xây Giáo Hội trên đá, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18); hiện diện bằng tình yêu hiệp nhất trong lời cầu nguyện chung của những ai tin ngài: “Nơi nào có hai ba người hiệp nhau vì Danh Ta mà cầu nguyện thì có Ta ở giữa họ” (Mt 18,20); hiện diện bằng tình bác ái yêu thương người vì Chúa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40); hiện diện bằng ơn thánh của Ngài hằng ban xuống cho chúng ta: ơn Ngài ban xuống cho chúng ta như mưa tuôn đổ hằng giây hằng phút. Với Chúa Giêsu. Cuộc đời chúng ta được tràn đầy an ủi.

Ai theo Chúa Giêsu, ai làm tôi Chúa Giêsu phải luôn sống vui vẻ trong Chúa. 

Chúa Giêsu muốn chúng ta hưởng được sự vui mừng của Chúa: “Thầy nói các điều nầy với các con để các con được sự vui mừng của Thầy, và để sự vui mừng của các con được đầy đủ” (Ga 15,11).

Chúa Giêsu luôn tìm cách biến đổi sự lo buồn của chúng ta thành niềm vui: “Quả thật, quả thật, Thầy bảo các con, các con sẽ buồn phiền, nhưng sự buồn phiền của các con sẽ trở nên sự vui mừng” (Ga 16,20).

Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của Ngài để cho chúng ta được vui mừng: “Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con” (Ga 17,13).

Thánh Phaolô luôn khuyên chúng ta sống vui mừng để cho được đẹp lòng Chúa: “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17); “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng” (1 Th 5,16-17), “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng” (Rm 15,13).

Chúng ta hãy luôn sống vui tươi. 

Thiên Chúa sống trong tình yêu, trong ánh sáng, trong hạnh phúc, vì thế, Ngài không thích những ai kêu ca, buồn bực; trái lại, Ngài chỉ thích chúc lành cho những ai ca hát vui vẻ vác thanh giá, tâm hồn đầy ánh sáng, mắt ngước nhìn trời cao và tim đập trong hy vọng.

Sự vui vẻ mang lại cho chúng ta nhiều ích lợi. Khi buồn bực, chúng ta rất dễ gắt gỏng, cáu kỉnh, hay giận, hay lẫy, làm việc gì cũng hỏng, gặp ai cũng bị họ xa lánh; người buồn bực rất dễ đau, rất dễ sa ngã phạm tội, rất dễ thất bại buông xuôi. Trái lại, khi chúng ta vui vẻ, thân xác được khỏe mạnh và dể chịu, trí khôn được sắt sảo, ý chí được mạnh mẽ, tính tình được điều hòa, tình cảm được cao thượng, tinh thần được vững chắc.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng luôn vui vẻ, xin cho chúng con luôn sống vui vẻ như gương Chúa sống và như lời Chúa dạy.

Lạy Mẹ Maria là Đấng luôn vui vẻ, xin cho chúng con luôn sống vui vẻ như Mẹ đã từng sống.. Amen.


Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây