Sống Đạo

3 vũ khí tinh thần của Đức Mẹ Fatima để chấm dứt chiến tranh & giành hòa bình

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến những hành động chiến tranh, và thế giới nhìn với sự đau khổ về những sự kiện đáng buồn ở Đông Âu.

Người Công Giáo được kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, và chúng ta có một vũ khí tinh thần “không thể sai lầm” mà Đức Mẹ Fatima đã để lại cho chúng ta.

Trong lần hiện ra năm 1917 của mình, giữa lúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất đang diễn ra, Đức Mẹ Fatima đã chỉ cho Lucia, Francisco và Jacinta Marto là các trẻ mục đồng ở Fatima rằng có điều gì đó đặc biệt mà họ phải làm để ngăn chặn chiến tranh.

Tại sao quỷ dữ ghét Đức Mẹ – đặc biệt trong các vụ trừ quỷ

Đồng thời, Đức Mẹ nói rằng nếu họ không làm theo những gì Mẹ khuyên, một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ đến.

Mặc dù những cảnh báo này có bối cảnh lịch sử rõ ràng, nhưng lời khuyên của Đức Mẹ là cần thiết mọi lúc, đặc biệt là khi thế giới chứng kiến chiến tranh đang xảy ra. Đây là điều mà Đức Mẹ đã tiết lộ.

Lời khuyên của Đức Mẹ Fatima để chấm dứt chiến tranh

“Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày để đạt được hòa bình trên thế giới và chấm dứt chiến tranh”

“Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để có được hòa bình trên thế giới và chấm dứt chiến tranh, bởi vì chỉ có mình Mẹ mới có thể chặn đứng.

“Các con đã thấy địa ngục nơi linh hồn của những tội nhân đáng thương hướng đến. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Nếu những gì Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và thế giới sẽ có hòa bình”.

“Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng nếu họ không ngừng xúc phạm Chúa thì một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ bắt đầu”

“Mẹ muốn nói với các con rằng Mẹ muốn có một nhà nguyện được xây dựng ở đây để vinh danh Mẹ. Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sắp kết thúc, và những người lính sẽ sớm trở về nhà của họ”.

3 vũ khí tinh thần của Đức Mẹ Fatima

Trong những thông điệp này, Đức Mẹ đã đưa ra lời khuyên chính để kết thúc chiến tranh bằng “vũ khí thiêng liêng”:

Thứ nhất ngừng xúc phạm Thiên Chúa, ăn năn sám hối, hoán cải và phạt tạ

Thứ hai cầu nguyện Kinh Mân Côi không mệt mỏi

Thứ ba hãy tín thác vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

Lạy Đức Mẹ Fatima, xin hãy cầu nguyện cho chúng con!

Nguồn: vietcatholicnews.org