Vatican

Đức Phanxicô sẽ đến Greccio, nơi xây máng cỏ đầu tiên

Ngày 1 tháng 12 Đức Phanxicô sẽ đến Greccio, miền Trung nước Ý nơi tương truyền có máng cỏ đầu tiên. Greccio là một hạt thuộc bang Rieti, nơi có một trong bốn đền thánh Dòng Phanxicô của Thung lũng Thánh mà theo tương truyền Thánh Phanxicô Assisi đã chọn để dựng máng cỏ đầu tiên.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 27 tháng 11-2019, Đức Phanxicô nhắc Mùa Vọng phụng vụ bắt đầu ngày 1 tháng 12 năm 2019. Vào dịp này ngài sẽ công b.ố một bức thư gởi cho toàn thể tín hữu để giải thích “ý nghĩa của máng cỏ”.

“Một Bêlem mới”

Để công bố bức thư này, hôm đó Đức Phanxicô sẽ đến Greccio mà theo huyền thoại, năm 1223 Thánh Phanxicô đã dựng máng cỏ đầu tiên. Tại địa điểm này, nhà sáng lập Dòng Phanxicô đã dựng hang đá Giáng sinh mà bây giờ là “đền thánh máng cỏ”.

Đức Phanxicô sẽ dừng lại cầu nguyện một lát ở máng cỏ. Sau đó ngài dâng thánh lễ ở đền thánh và ngài sẽ giới thiệu bức thư ở máng cỏ mà ngài chọn để ký “nơi mọi sự bắt đầu vào Noel năm 1223”.

Đức Phanxicô đã đến Greccio, thành phố được gọi là “Bêlem mới” cách Rôma khoảng một trăm cây số về hướng đông-bắc Rôma. Ngày 4 tháng 1 năm 2016, ngài đã có chuyến thăm ngạc nhiên đền thánh Dòng Phanxicô. Từ năm 1972, mỗi năm thành phố Greccio đều dựng cảnh Giáng sinh theo truyền thống máng cỏ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch