Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2017

Thứ năm - 10/08/2017 10:15 1.812 0

Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2017

Lịch Công Giáo Tháng 8 - 2017
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dưng
01/08 Tr  
 Thứ Ba. Thánh Alphongsô MariaLiguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
      Xh 33,7-11 ; 34, 5b- 9.28 ; Mt 13, 36-43.
10/06
 
02 X  
ThứTu. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr)
   
    Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 14,22-36.
11
03 X  
Thứ Năm đầu tháng.
  
    Xh 40,16-21.34- 38 ; Mt 13,47-53.

 
12
04 Tr  
  Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
    Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13, 54-58. 
13
05 X  
 Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Lv 25,1.8' 17 ; Mt 14,1-12 (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,l-5a ; Lc 11,27-28).
14
06 Tr  
   CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.Chúa Hiển Linh
        Đn  7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19 ; Mt 17,1-9.

 
15
07 X  
    Thứ Hai. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Thánh vịnh tuần II.     
 
          Ds 11, 4b-15 ; Mt 14,13-12

 
16
08 Tr  
  Thứ Ba. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ.
     Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36 (hay Mt 15,1-2.10-14).

 
17
09 X    
    Thứ Tư. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
 
       Ds 13,1- 2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28.

 
18
10 Đ   
    Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
 
        2 Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

 
19
11 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
       Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28. 
20
12 X    
    Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
          Đnl 6,4-13 ; Mt 17, 14-20.
 

 
21
13 X   
     CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊNThánh vịnh tuần III.
        1 V 19,9a.ll- 13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33.
    (Không cử hành lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

 
22
14 Đ      
    Thứ Hai. Thánh Maximỉlỉanô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
          Đnl 10,12-22 ; Mt 17,22-27.
Chiều : LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).       1Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2 ; 1 Cr 15, 54b-57 ; Lc 11,27-28.

 
23
15 Tr    
    Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lê trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 
       Kh ll,19a ; 12,l-6a.l0ab ; 1 Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56.
 

 
24
16 X       Thứ tư. Thánh Stephanô hunggari (tr)
        Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20

 
25
17 X       Thứ Năm.
          Gs 3,7-10a.13-17 ;MT18,21-19,1

 
26
18 X  
    Thứ Sáu.
 
          Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.

 
27
19 X  
    Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
 
          Gs 24,14-29 ; Mt 19,13-15.

 
28
20 X   
    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
 
          Is 56,1.6-7 ;Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

 
29
21 Tr     
     Thứ hai. Thánh PiôX ,Giáo hoàng .Lễ nhớ .
 
        Tl 2,11-19; Mt19,16-22

 
30
22 Tr  
  Thứ ba .Đúc Maria Nữ  vương.Lễ nhớ.

       Is 9,1-6 ;  Lc 126-38

 
1/07
23 X Thứ tư,Thán RôsaLima,trinh nữ
        TI 9,6-15 ; Mt 20,1-16a. 
2
24 Đ      Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
      Kh 21,9b-14 ; Ga 1, 45-51.

 
3
25 X      Thứ Sáu. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
       R 1,1.3-6.14b- 16.22 ; Mt 22, 34-40

 
4
26 X       Thứ  bảy.
       R 2,1-3.8-11 ; 4,13-17; Mt 23,1-12

 
5
27 X     
     CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
        Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20.(Không cử hành lễ thánh nữ Mônica).

 
6
28 Tr      
      Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
         1 Tx l,l-5.8b 10 ; Mt 23,13-22.

 
7
29 Đ    
      Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
      
       Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

 
8
30 X  
     Thứ Tư.
 
       1 Tx 2,9-13 ; Mt 23, 27-32.

 
9
31 X       Thứ Năm.
     1 Tx 3,7-13 ; Mt 24, 42-51

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây