Giáo Hội Thế Giới

Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American’s got talent – Tuyệt vời!

Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American’s got talent – Tuyệt vời!

Hợp xướng: Kinh Lạy Cha nhận NÚT VÀNG American's got talent 😁 Tuyệt vời! 😍

Posted by Tây Nguyên on Monday, July 30, 2018