Linh mục nhí làm lễ cực đáng yêu
Giáo Hội Việt Nam

Linh mục nhí làm lễ cực đáng yêu

Hãy để gia đình là chủng viện đầu tiên cho các em.

Linh mục nhí làm lễ cực đáng yêu <3

Linh mục nhí làm lễ cực đáng yêu <3 Hãy để gia đình là chủng viện đầu tiên cho các em.

Posted by Con Cần Đến Chúa on Saturday, August 4, 2018