Giáo Hội Việt Nam

Một hình ảnh xúc độиg với người Công giáo

Một tìиh nguyện viên của nhóm Oxy Saigon thinh lặng dâng lời nguyện cầu trước tượng Đức Bà Hòa Bình – nhà thờ chính tòa Đức Bà Saigon

Một hình ảnh gâу χúc độиg với người Công giáo. Đã 3 tháng không được nghe tiếng chuông nhà thờ, nhưng đời sống đức tin vẫn hiện hữu sống động và chân thành !

Regina Pacis – Ora Pro Nobis

Lạy Đức Bà Hòa Bình – Xin cầu cho chúng con trong cơn đại dịcн

Nguồn ảnh : Minh Hòa

Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen