Giáo Hội Việt Nam

Nhà Thờ Thọ Vực – Gp Hà Tĩnh Bị Cháy, Xin cộng đoàn cầu nguyện bà con giáo xứ Thọ Vực

Hôm nay 21 tháng 3 vào lúc 10 giờ tại giáo xứ Thọ Vực đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng ngôi Thánh đường của Gx và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong nhà Thờ.

Bên trong nhà thờ ghế cháy hết hoàn toàn từ Trên Cung Thánh cho đến cuối nhà thờ…trần nhà thờ cũng bị nặng.

Nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực Giáo hạt Ngàn Sâu.

Địa chỉ : Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh.

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO GIÁO XỨ ĐƯỢC HIỆP NHẤT BÌNH AN TRONG CƠN HOẠN NẠN.