Người đàn ông nhận cưu mang 200 bà bầu, 1 đàn con nhặt ngoài bãi rác ai cũng gọi ‘ba Phúc của con’
Sống Đạo

Người đàn ông nhận cưu ma.ng 200 bà bầu, 1 đàn con nhặt ngoài bãi rác ai cũng gọi ‘ba Phúc của con’

Mặc những lời xì xào xung quanh, ông Tống Phước Phúc vẫn chấp nhận cưu mang phụ nữ mang bầu ngoài ý muốn và nuôi 20 đứa trẻ suýt không thể chào đời khi còn trong bụng mẹ đã 17 năm qua. Chốn nương tựa của 200 phụ nữ mang bầu Tiếng chuông cửa reo […]