13 Lời Khuyên Của Đức Thánh Cha Phanxico Cho Một Cuộc Hôn Nhân Bền Vững
Sống Đạo

13 Lời Khuyên Của Đức Thánh Cha Phanxico Cho Một Cuộc Hôn Nhân Bền Vững

Trong Tông huấn Niềm Vui Yêu thương, Đức Phanxicô đưa ra các chỉ dẫn để đời sống vợ chồng được hạnh phúc và được bền lâu. Trong Tông huấn Niềm Vui Yêu thương, Đức Phanxicô cảm nghiệm từ “Bài ca đức mến” của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô để đưa […]