Các Đức Giám Mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ
Giáo Hội Thế Giới

Các Đức Giám Mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ

Bảy giám mục Đức, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Woelki, Tổng Giám Mục Köln, đã yêu cầu Tòa Thánh can thiệp trước các đề xuất cho phép những người theo đạo Tin Lành là phối ngẫu của người Công Giáo được Rước Lễ. Theo bản dự thảo được Hội Nghị Khoáng Đại các […]