Dàn hợp xướng nổi tiếng thế giới Monaco Boys Choir biểu diễn tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
Giáo Hội Việt Nam

Dàn hợp xướng nổi tiếng thế giới Monaco Boys Choir biểu diễn tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Lần đầu tiên, dàn hợp xướng nổi tiếng thế giới Monaco Boys Choir (Les Petits Chanteurs de Monaco) biểu diễn tại Việt Nam như một phần trong chuyến lưu diễn Mùa hè tại châu Á năm 2018. Dàn hợp xướng đã tổ chức hai buổi hòa nhạc tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, vào […]