Danh hài Chí Tài được Chúa chữa lành bệnh lên làm chứng Lòng Chúa Xót Thương
Giáo Hội Việt Nam

Danh hài Chí Tài đến với Cha Long làm chứng Lòng Chúa Thương Xót

Nghệ Sĩ CHÍ TÀI… Chân đang bị đa.u gần 2 năm nay, không chữ.a tr.ị được. Dù là người nổi tiếng, có khả năng phẫ.u thuậ.t ở bác sĩ giỏi. Nhưng vẫn chạy đến nơi Lòng Thươ.ng Xó.t Chúa – Giáo Điểm Tin Mừng.. (Cha Long)… Đặt tay và xin ơn chữ.a lành. Chí Tài […]