Đạo Thiên Chúa hay Đạo Công Giáo? – Hãy biết phân biệt cho chính xác
Giáo Hội Việt Nam

Đạo Thiên Chúa hay Đạo Công Giáo? – Hãy biết phân biệt cho chính xác

Hỏi: Xin Cha giải thích: Đạo Thiên Chúa là gì, và khác Đạo Công Giáo như thế nào? Trả lời: Trong thực tế, nhiều người đã lầm lẫn khi dùng cụm từ “Đạo Thiên Chúa” hay “Thiên Chúa Giáo” để chỉ Đạo Công Giáo (Catholicism), tức là Đạo thánh mà chính Chúa Kitô đã rao […]