Đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Tiểu Học và Trung Học Lasan Phú Sơn - Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự
Giáo Hội Việt Nam

Đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường Tiểu Học và Trung Học Lasan Phú Sơn – Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự

“Cầu chúc cho công trình vật chất được thực hiện cách nhanh chóng, tốt đẹp và nhất là công trình thiêng liêng để cho mỗi thầy là một công trình của Chúa mà qua đó người khác cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa là Cha dành cho mình và cho mọi người.” Đó […]