Vatican

ĐTC mời gọi các bạn trẻ Paraguay là chứng tá của tin vui cứ.u độ

ĐTC Phanxicô mời gọi các bạn trẻ Paraguay hãy ô.m lấy Chúa Giêsu Kitô để ở lại trong Người và sinh nhiều hoa trái, để trở nên chứng tá của tin vui cứ.u độ giữa những người nghèo. Diễn đàn giới trẻ toàn quốc của Paraguay diễn ra từ ngày 23-25/08 vừa qua tại Asunción. […]