Đức Phanxicô tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam: Dân tộc của ông đã chịu nhiều đau khổ
Giáo Hội Việt Nam

Đức Phanxicô tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam: Dân tộc của ông đã chịu nhiều đau khổ

Ngày thứ bảy 20 tháng 10 – 2018, Đức Phanxicô tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam, một cuộc gặp dài khoảng hai mươi phút với hai thông dịch viên và nhiều thân tình. Cuộc tiếp kiến Đức Phanxicô dành cho Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình đơn giản và thân tình, đây có […]