Hàng ngàn người Công giáo lần hạt Mân Côi quanh bờ biển nước Anh
Giáo Hội Thế Giới

Hàng ngàn người Công giáo lần hạt Mân Côi quanh bờ biển nước Anh

Người Công giáo trên khắp nước Anh và nước ngoài cầu nguyện cho “đức tin, sự sống và hòa bình” trong quần đảo Anh quốc Lần hạt Mân Côi trên Bờ Biển. Giáo dân từ St Michael’s, Burghclere, Hampshire Hàng ngàn người Công giáo đã nguyện kinh Mân Côi trên khắp nước Anh vào ngày […]