Hội Thánh Đức Chúa Trời
Giáo Hội Việt Nam

Ki-tô hữu nên có thái độ nào? Trước hiện tượng tôn giáo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’

Trong những ngày qua, đề tài về hiện tượng ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ trở nên nổi bật trên mạng xã hội nói riêng và truyền thông trong nước nói chung. Thú thật, bản thân tôi không có điều kiện tìm hiểu kỹ càng hiện tượng này, và cũng không có dịp tiếp xúc trực […]