Giáo Hội Thế Giới

Người Hùng cứu các Thánh Tích Vô Giá khỏi Nhà Thờ Đức Bà Paris Đang Cháy

Một anh hùng đã chạy vào nhà thờ chính tòa để cứu các thánh tích, đó là cha Jean-Marc Fournier, tuyên úy của Đội cứu hỏa Paris. Cha Jean-Marc Fournier đã cứu được Mặt nhật có Mình Thánh Chúa và Vương miện gai ra khỏi Nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy vào tối thứ […]