Giáo Hội Thế Giới

Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ ‘Thiên Chúa, Thánh Kinh và Chúa Kitô’ khỏi các sách cho trẻ em

Nhà nước Trung Quốc đã ra lênh xóa bỏ các từ “Thiên Chúa”, “Thánh Kinh”, “Đức Kitô” khỏi các sách cho trẻ em tiểu học. Vào đầu năm nay khi in một cuốn sách cho trẻ em lớp năm tiểu học trong đó có 4 câu chuyện của các nhà văn ngoại quốc và các […]