Những Người Được Chúa Cho Sống Lại
Sống Đạo

Những Người Được Chúa Cho Sống Lại

Chúa Giêsu là người duy nhất sống lại từ cõi chết bằng chính quyền năng của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết cũng có một số người được Thiên Chúa cho sống lại một cách mầu nhiệm. Giáo lý Công giáo có cách giải thích ngắn gọn về việc sống lại từ cõi chếtvà […]