Giáo Hội Thế Giới Ơn Gọi - Dòng Tu

Thông báo: Thánh lễ phong chức Phó tế – GP Bà Rịa

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 01-18/TGM                                     Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2018            Kính gửi:  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh  và Anh Chị Em tín hữu  Giáo phận Bà […]