Sống Đạo

VÌ SAO CHÚA CÓ MỘT CHỖ ĐỨNG TRONG ĐỜI SỐNG CỦA BẠN?

Năm 2016, trang Aleteia ( fr.aleteia.org) có loạt bài “Sống Đạo” đặt câu hỏi “Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của ông/bà?” Chúng tôi xin gom lại các câu trả lời của một số nhân vật được hỏi. Ông Édouard du Parc, ủy viên Hội đồng Thành phố Bordeaux, ông làm việc […]