Giáo Hội Việt Nam

Xin cầu nguyện cho 2 sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá đã mấ.t trong vụ tai nạ.n vào sáng nay

Anh chị em cùng cầu nguyện cho 2 sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá đã mấ.t trong vụ tai nạ.n vào sáng sớm ngày hôm nay. Xin Chúa thương xót linh hồ.n Têrêxa và Maria mới qua đờ.i. ————— HỘI DÒNG CHÚNG CON XIN ĐƯA TIN (Bản tin của Sơ Hoatrong Keda). Sáng hôm […]