Ý Nghĩa Việc Chúa Lên Trời
Sống Đạo

Ý Nghĩa Việc Chúa Lên Trời

“Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi” (Mc 16,20)  Theo Thánh Luca, biến cố Chúa về trời mang chở một ý nghĩa sâu xa, nhằm biến đổi các tông đồ và khởi sự sứ vụ rao giảng Tin mừng của toàn thể Hội Thánh. Thánh Luca thuật lại biến cố này để kết […]