Tại sao Chúa vẫn lặng thinh - Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?
Sống Đạo

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

“Hãy đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, việc bạn làm Ngài sẽ ban ơn”

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?

Tại sao Chúa vẫn lặng thinh – Để nhiều chuyện xảy ra như vậy?Nguồn: ĐKN

Posted by Con Cần Đến Chúa on Thursday, August 2, 2018