Giáo phận Bà Rịa

Giáo phận Bà Rịa

 22:50 25/03/2017

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột

Giáo phận Ban Mê Thuột

 22:50 25/03/2017

Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh

Giáo phận Bắc Ninh

 22:50 25/03/2017

Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu

Giáo phận Bùi Chu

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ

Giáo phận Cần Thơ

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt

Giáo phận Đà Lạt

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng

Giáo phận Đà Nẵng

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng

Giáo phận Hải Phòng

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế

Tổng Giáo phận Huế

 22:51 25/03/2017

Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa

Giáo phận Hưng Hóa

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum

Giáo phận Kon Tum

 22:51 25/03/2017

Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn

Giáo phận Lạng Sơn

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên

Giáo phận Long Xuyên

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho

Giáo phận Mỹ Tho

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang

Giáo phận Nha Trang

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết

Giáo phận Phan Thiết

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm

Giáo phận Phát Diệm

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phú Cường

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn

Giáo phận Qui Nhơn

 22:52 25/03/2017

Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

 22:53 25/03/2017

Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa

Giáo phận Thanh Hóa

 22:53 25/03/2017

Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tổng Giáo phận Sài Gòn

 22:54 25/03/2017

Tổng Giáo phận Sài Gòn
Giáo phận Vinh

Giáo phận Vinh

 22:54 25/03/2017

Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long

Giáo phận Vĩnh Long

 22:54 25/03/2017

Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Giáo phận Xuân Lộc

 22:54 25/03/2017

Giáo phận Xuân Lộc
Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

 11:39 26/03/2017

Tổng Giáo Phận Hà Nội
Tin xem nhiều

Tin xem nhiều

 20:10 02/04/2017

Tin xem nhiều
Phục Sinh

Phục Sinh

 20:15 03/04/2017

Phục Sinh
Lễ Lá

Lễ Lá

 03:26 08/04/2017

Lễ Lá
Phanxico

Phanxico

 20:02 11/04/2017

Phanxico
Fatima

Fatima

 20:50 13/04/2017

Fatima
Tháng Hoa

Tháng Hoa

 20:33 26/04/2017

Tháng Hoa
Đức Mẹ

Đức Mẹ

 00:01 27/04/2017

Đức Mẹ
Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận

Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận

 11:36 04/05/2017

Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
Piô

Piô

 19:52 06/05/2017

Piô
Cha Pio

Cha Pio

 11:36 07/05/2017

Cha Pio
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung

Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung

 23:17 10/05/2017

Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung
Fatima Bình Triệu

Fatima Bình Triệu

 23:28 13/05/2017

Fatima Bình Triệu
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II

 04:50 19/05/2017

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Bài Giảng Công Giáo

Bài Giảng Công Giáo

 05:39 19/05/2017

Bài Giảng Công Giáo
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

 20:11 19/05/2017

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 04:23 21/05/2017

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Thánh Ca

Thánh Ca

 05:01 22/05/2017

Thánh Ca
Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Nhạc sĩ Oanh Sông Lam)

Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Nhạc sĩ Oanh Sông Lam)

 09:49 23/05/2017

Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Nhạc sĩ Oanh Sông Lam)
Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần

 08:17 26/05/2017

Chúa Thánh Thần
Jacques Hamel

Jacques Hamel

 05:00 27/05/2017

Jacques Hamel
Đức Mẹ Trà Kiệu

Đức Mẹ Trà Kiệu

 07:50 31/05/2017

Đức Mẹ Trà Kiệu
Đức Mẹ Fatima Bình Triệu

Đức Mẹ Fatima Bình Triệu

 00:25 05/06/2017

Đức Mẹ Fatima Bình Triệu
Bài Giảng Của Cha Vũ Thế Toàn

Bài Giảng Của Cha Vũ Thế Toàn

 06:52 06/06/2017

Bài Giảng Của Cha Vũ Thế Toàn
Đức Mẹ La Vang

Đức Mẹ La Vang

 07:11 06/06/2017

Đức Mẹ La Vang
Linh Địa Trại Gáo 2017

Linh Địa Trại Gáo 2017

 10:30 12/06/2017

Linh Địa Trại Gáo 2017
Thánh Antôn

Thánh Antôn

 21:07 13/06/2017

Thánh Antôn
Thánh Gioan Bosco

Thánh Gioan Bosco

 07:41 16/06/2017

Thánh Gioan Bosco
Dòng Mến Thánh Giá Huế

Dòng Mến Thánh Giá Huế

 07:43 16/06/2017

Dòng Mến Thánh Giá Huế
Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 07:49 16/06/2017

Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
CHA GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG

CHA GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG

 08:06 16/06/2017

CHA GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG
Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

 06:29 23/06/2017

Thánh Tâm Chúa Giêsu
Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu

Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu

 06:33 23/06/2017

Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 00:27 25/06/2017

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh

Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh

 22:27 27/06/2017

Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh
Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

 06:27 29/06/2017

Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô
Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế

Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế

 03:35 01/07/2017

Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 20:17 04/07/2017

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 08:15 05/07/2017

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh
Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

 08:01 07/07/2017

Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
Nhà Thờ Đức Bà Paris

Nhà Thờ Đức Bà Paris

 20:01 14/07/2017

Nhà Thờ Đức Bà Paris
Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

 01:25 17/07/2017

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam
ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

 04:59 17/07/2017

ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN
Dòng Ánh Sáng Phúc Âm

Dòng Ánh Sáng Phúc Âm

 20:20 25/07/2017

Dòng Ánh Sáng Phúc Âm
Giải đáp Kinh Thánh

Giải đáp Kinh Thánh

 05:27 31/07/2017

Giải đáp Kinh Thánh
Nhà Thờ Trung Lao

Nhà Thờ Trung Lao

 02:17 08/08/2017

Nhà Thờ Trung Lao
Mẹ Têrêxa Calcutta

Mẹ Têrêxa Calcutta

 03:46 04/09/2017

Mẹ Têrêxa Calcutta
Têrêsa Calcutta

Têrêsa Calcutta

 22:42 05/09/2017

Têrêsa Calcutta
Vương Cung Thánh Đường Đhức Mẹ La Vang

Vương Cung Thánh Đường Đhức Mẹ La Vang

 04:57 06/09/2017

Vương Cung Thánh Đường Đhức Mẹ La Vang
Dòng Chúa Quan Phòng

Dòng Chúa Quan Phòng

 08:22 08/09/2017

Dòng Chúa Quan Phòng
Đức Phanxicô thăm Colombia

Đức Phanxicô thăm Colombia

 20:12 08/09/2017

Đức Phanxicô thăm Colombia
Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho

Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho

 03:22 19/09/2017

Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho
Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

 05:08 21/09/2017

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
Têrêsa Hài đồng Giêsu

Têrêsa Hài đồng Giêsu

 05:23 01/10/2017

Têrêsa Hài đồng Giêsu
Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh

Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh

 10:54 05/10/2017

Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh
Mân Côi

Mân Côi

 04:40 09/10/2017

Mân Côi
Tháng Các Linh Hồn

Tháng Các Linh Hồn

 20:27 03/11/2017

Tháng Các Linh Hồn
Mùa Vọng

Mùa Vọng

 09:40 30/11/2017

Mùa Vọng
Giáng Sinh

Giáng Sinh

 03:54 17/12/2017

Giáng Sinh
Catholic
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây