Giáo Hội Việt Nam

Sơ phải đi cấp cứu. Hãy cầu nguyện cho sơ Hồng Quế!

Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế thuộc Dòng Đa Minh Tam Hiệp – SG đã bị đau phải đi cấp cứu! xin mọi người cầu nguyện cho Sơ được Chúa chữa lành bệnh .

Trong thời gian dịch virus đã làm cho Sài Gòn tê liệt về lương thực, thực phẩm thì Sơ đã kêu gọi các cá nhân và những tấm lòng hảo tâm được trên 100 tấn lương thực , thực phẩm.

Sơ cùng các Mục sư và Hòa thượng đã đi đến từng con hẻm , từng khu trọ để phát đồ hỗ trợ cho mọi người . Sơ Hồng Quế rất nổi tiếng vì trong các đại hội giới trẻ luôn có mặt sơ diễn thuyết cho giới trẻ , có những buổi diễn thuyết thu hút tới hơn 50.000 bạn trẻ .

Người đã truyền cảm hứng cho giới trẻ sống và suy nghĩ tích cực hơn . Tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn sơ có dạy một lớp chuyên đề . Sơ đang có một chương trình rất quan trọng liên kết các nước trên thế giới và hiện nay đã có hơn 50 nước tham gia đó là cầu nguyện với Chúa .

Sơ đang nằm viện . Cho dù giờ đây đang nằm trên giường bệnh, đang ngày đêm phải chịu những cơn đau, nhưng sơ luôn vui cười . Vậy mà sơ đã khóc khi nghĩ đến những người nghèo ở SG khi họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn thi SG không cho người dân ra đường từ sáng ngày 23/8/2011.

Không ai khi nghe thông tin đó mà không chạnh lòng. Thương Sơ lắm , xin mọi người cầu nguyện cho Sơ được bình an vì rất nhiều người ngheo ở SG đang cần đến sơ.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118942633818094&id=100071070741632